במהלך הסיור של ווטרס שעובר כיום גרמניה ונקרא זה אינו תרגיל , משתמשים בבלון ענק דמוי חזיר על פני הקהל, המוטמע בתכונות שונות כמו דוד יהודי,ובשלבים אחרים של המופע מוקרנים על שמות מסך של שמות שמות מרחבי העולם. אז באחד המקרים, על פי סיקור גדל על YNET ממראה ווטרס במדיסון סקוור גארדן Gotopnews.com