"מהרגע שקראתי לדגל, התאהבתי בנכס בזכות הפוטנציאל העצום בו משתף רוני. כמעצבת מנוסה, היא הצליחה לראות את רעשי הרקע העיצוביים שהבריחו לקוחות - דופלקס חלומי אטרקטיבי,וידע שבכמה שלבים ניתן היה להכין את הנכס למכירה. כחלק מתהליך ההדחה הביתי, לרוני הייתה כמות עצומה של אלמנטים, שחלקם עשו מעבר לחללים אחרים, עשתה מגע יסודי והדירה הוכשרה למכירה. בשום זמן לא נמכרה לזוגשנות השלושים של המאה העשרים, הוא היי-טק, היא בנק3 ילדים קטנים שרצו דבר אחד לתכנן מחדש את הדופלקס את חלומותיהם. בשתי מילים עשה מהפך. Gotopnews.com