חברת חלל תקשורת הודיעה ביום רביעי כי חתמה על הסכם עם חברת תקשורת בינלאומית לאספקת שירותי תקשורת בלווייני עמוס-3 ועמוס-7 למשך שנתיים. ההכנסות הצפויות של החברה מהעסקה הן עד 25 מיליון שקל לתקופת ההסכם ואספקת השירות תחל לא יאוחר מיולי 2023. Gotopnews.com