אתר CNBC דיווח כי על פי אנשים בנושא, עליבאבא החלה כבר לעדכן את עובדי הפיטורים, שיהיו זכאים לחבילות פיצויים. החברה הודיעה גם כי הם יעזרו לחלקם לעבור לתפקידים אחרים בארגון אם הם רוציםלחטיבת הענן יש פחות מ 20,000 עובדים, על פי האתר הכלכלי היפני NACAI. אתר CNBC דיווח כי על פי אנשים בנושא, עליבאבא החלה כבר לעדכן את עובדי הפיטורים, שיהיו זכאים לחבילות פיצויים. החברה הודיעה גם כי הם יעזרו לחלקם לעבור לתפקידים אחרים בארגון אם הם רוציםלחטיבת הענן יש פחות מ 20,000 עובדים, על פי האתר הכלכלי היפני NACAI. אתר CNBC דיווח כי על פי אנשים בנושא, עליבאבא החלה כבר לעדכן את עובדי הפיטורים, שיהיו זכאים לחבילות פיצויים. החברה הודיעה גם כי הם יעזרו לחלקם לעבור לתפקידים אחרים בארגון אם הם רוציםלחטיבת הענן יש פחות מ 20,000 עובדים, על פי האתר הכלכלי היפני NACAI. עם המנכ"ל והדירקטוריון שלהם. עם המנכ"ל והדירקטוריון שלהם. Gotopnews.com