בליכוד אישרו כי הושג הסכם עם יהדות התורה, במסגרתו "הוחלט כי מסגרת התקציב לא תפרוץ והספר לא ייפתח. העלות - עד 250 מיליון שקל", כפי שפורסם. בליכוד גם אמר כי "אם תידרש השלמות התקציבית הם יבואו רק מעודפים לא מנוצלים של הכספים הקואליציוניים של החינוך החרדי". הכוונה לממן את התוספות לחרדים באמצעות עודפים בליכוד אישרו כי הושג הסכם עם יהדות התורה, במסגרתו "הוחלט כי מסגרת התקציב לא תפרוץ והספר לא ייפתח. העלות - עד 250 מיליון שקל", כפי שפורסם. בליכוד גם אמר כי "אם תידרש השלמות התקציבית הם יבואו רק מעודפים לא מנוצלים של הכספים הקואליציוניים של החינוך החרדי". הכוונה לממן את התוספות לחרדים באמצעות עודפים פתרון המשבר עם יהדות התורה מביא לכך שהקואליציה מתאימה לתקציב, אך מעצמה יהודית הדורשת כספים לשר יצחק ולנגב ולגליל של שרלב, טרם הודיעה מה בכוונתה לעשות במקרה שדרישתה לא תענה. פתרון המשבר עם יהדות התורה מביא לכך שהקואליציה מתאימה לתקציב, אך מעצמה יהודית הדורשת כספים לשר יצחק ולנגב ולגליל של שרלב, טרם הודיעה מה בכוונתה לעשות במקרה שדרישתה לא תענה. פתרון המשבר עם יהדות התורה מביא לכך שהקואליציה מתאימה לתקציב, אך מעצמה יהודית הדורשת כספים לשר יצחק ולנגב ולגליל של שרלב, טרם הודיעה מה בכוונתה לעשות במקרה שדרישתה לא תענה. ח"כ משה גפני , שהציג את הצעת חוק ההסדרים וחוקי התקציב לשנים 2024-2023, שאושרו בוועדה. המכונה "תקציב עסקי" "אחי החרדי ממני היה במלחמת הגליל. הוא התנדב אז שילמתי לו חצי משכורת ממה שיאיר לפיד קיבל כשהיה בעיתון "המחנה". בשנה שעברה הייתי איש נחמד, עשיתי לי יום הולדת וכולם היו. מילה שלא שמעתי על הכסף לאולטרה - אורתודוכסים. בעיתונים אמרו 'גפני נשאר, הדעות שלו מתונות'". ח"כ משה גפני , שהציג את הצעת חוק ההסדרים וחוקי התקציב לשנים 2024-2023, שאושרו בוועדה. המכונה "תקציב עסקי" "אחי החרדי ממני היה במלחמת הגליל. הוא התנדב אז שילמתי לו חצי משכורת ממה שיאיר לפיד קיבל כשהיה בעיתון "המחנה". בשנה שעברה הייתי איש נחמד, עשיתי לי יום הולדת וכולם היו. מילה שלא שמעתי על הכסף לאולטרה - אורתודוכסים. בעיתונים אמרו 'גפני נשאר, הדעות שלו מתונות'". Gotopnews.com