למרות העלאת הריבית, בנק Disceעניין ישראל. " מהלך זה מופיע באור הכרזת בנק ישראל על העלאת אינטרס בנק ישראל אתמול. "הנחה גאה לאתגר את התחרות במערכת הבנקאות, לטובת הציבור בישראל. קליטת הריבית על מינוסבשנה הקרובה הוא אחד מרבים אחרים, בו הבנק לקח לאחרונה את הלינה של הריבית בחשבון בחשבון 2,000 ש"ח לבעלי אשראי. וגם מקפיא את עליית המשכנתא ללא ריבית וללא הצמדהלמדד, והפחתת פירעון החודשי של המשכנתא לרמת הריבית שהייתה בספטמבר 2022, שהייתה ב -3.5% לפני 6 העלאות הריבית האחרונות. "הנחה עצמה נועדה להיות הבנק הטוב ביותר עבור לקוחותיו וליצור תחרות אמיתית במערכת הבנקאות. העלייה בריבית עולה במינוס היא צעד שנועד לטפל בקושי המרכזי והיומיומי שאיתו הם מאות אלפי לקוחות הםהתמודד עם המציאות הכלכלית המכבידה ויוקר המחיה. " Gotopnews.com