ההסכמים תורגמו להחלטה ממשלתית מסודרת, שממנה ניתן ללמוד כי גובה הקיצוץ הנדרש למימון הדרישות הנוספות של איטמר בן גווייר יהיה 0.35%, אם כי קיימת אפשרות מסוימת כי ימצא מקור תקציב אחר עבורתוסף זה. זה גם מתברר כי דרישותיו של יצחק גולדקונף למענק רטרואקטיבי עבור ינואר -מאי כאשר לא היה תקציב, לא ניתן היה ליישם לפני נובמבר 2023, בנוסף לגולדקונף לא השיג תקציב. חינוך אולטרה -אורתודוקסי זהלא ישמש. Gotopnews.com