בפרפרזה של השר מירי רג'ב , שאמר בעבר על תאגיד השידור הציבורי, "מה שווה את התאגיד אם לא נוכל לשלוט עליו?", נתניהו ושותפיו הקואליציוניים מתגלגלים כעת לגן עדן ומוכיח מה זהתקציב אם איננו יכולים לחלק זאת כרצוננו. שרצינו לבקר? זכות הממשלה לקבוע את סדר העדיפויות בתקציב, אך אין פירוש הדבר לפגוע בשוויון והפלה בין האזרחים, העובדים ולא לעובדים. לדוגמא, לדוגמא,כאשר הכנסת חגגה את "יום הסטודנטים", נתניהו לא טרח גם לתת להם, בו חלקם עובדים עוד יותר על לימודיהם, מענק של 2,500 ש"ח מאוצר המדינה. Gotopnews.com