מהתקופה שלהם לאחר הקפאה של שני חודשים - נתניהו מרגיש שהוא מתחזק פוליטית וכי הוא כבר לא נמצא במקום בו הוא עמד אחרי , הוא נוצר לאחר פיטוריו של גלנט.יש להוסיף את התחושה הציבורית שהזוגות נגד ההפיכה יחלישו את עוצמתם, וכאשר נתניהו מריח חולשה. מהתקופה שלהם לאחר הקפאה של שני חודשים - נתניהו מרגיש שהוא מתחזק פוליטית וכי הוא כבר לא נמצא במקום בו הוא עמד אחרי , הוא נוצר לאחר פיטוריו של גלנט.יש להוסיף את התחושה הציבורית שהזוגות נגד ההפיכה יחלישו את עוצמתם, וכאשר נתניהו מריח חולשה. אבל גם אם נתניהו ובן Gvir-Smutrich-ultra-roseodox נמצאים כרגע באופוריה-כלום כלום לא השתנתה. ההתנגדות הציבורית להפיכה של המשטרה נשארת כשהיה, וכל ניסיון מחודש להתחיל זה יוביל להחלמה מהירה של ההפיכהמחאה כמו גם החזרת ימי ההפרעה והאיומים לשחזור הכלכלה. מבחינה כלכלית, המצב רק החמיר בחודשים האחרונים, הריבית והאינפלציה מתמודדים עם מי שיעלה על מהיר יותר ויעלה את התקציבים העצומים שהועברו לקרנות הקואליציהוהאולטרה -אורתודוכס עדיין יישאר איתנו בעתיד הקרוב. לא רק זה, אך המצב הביטחוני המתוח רק מגדיל את התלות של המדינה ואת מפעל ההגנה במשרתי המילואים, והצבא אינו יכול להרשות לעצמו טייסים "מרד"ואנשי ח"כ אחרים אשר ככל הנראה יתרחשו אם ההפיכה של המשטרה ממוקדת. אבל גם אם נתניהו ובן Gvir-Smutrich-ultra-roseodox נמצאים כרגע באופוריה-כלום כלום לא השתנתה. ההתנגדות הציבורית להפיכה של המשטרה נשארת כשהיה, וכל ניסיון מחודש להתחיל זה יוביל להחלמה מהירה של ההפיכהמחאה כמו גם החזרת ימי ההפרעה והאיומים לשחזור הכלכלה. מבחינה כלכלית, המצב רק החמיר בחודשים האחרונים, הריבית והאינפלציה מתמודדים עם מי שיעלה על מהיר יותר ויעלה את התקציבים העצומים שהועברו לקרנות הקואליציהוהאולטרה -אורתודוכס עדיין יישאר איתנו בעתיד הקרוב. לא רק זה, אך המצב הביטחוני המתוח רק מגדיל את התלות של המדינה ואת מפעל ההגנה במשרתי המילואים, והצבא אינו יכול להרשות לעצמו טייסים "מרד"ואנשי ח"כ אחרים אשר ככל הנראה יתרחשו אם ההפיכה של המשטרה ממוקדת. אבל גם אם נתניהו ובן Gvir-Smutrich-ultra-roseodox נמצאים כרגע באופוריה-כלום כלום לא השתנתה. ההתנגדות הציבורית להפיכה של המשטרה נשארת כשהיה, וכל ניסיון מחודש להתחיל זה יוביל להחלמה מהירה של ההפיכהמחאה כמו גם החזרת ימי ההפרעה והאיומים לשחזור הכלכלה. מבחינה כלכלית, המצב רק החמיר בחודשים האחרונים, הריבית והאינפלציה מתמודדים עם מי שיעלה על מהיר יותר ויעלה את התקציבים העצומים שהועברו לקרנות הקואליציהוהאולטרה -אורתודוכס עדיין יישאר איתנו בעתיד הקרוב. לא רק זה, אך המצב הביטחוני המתוח רק מגדיל את התלות של המדינה ואת מפעל ההגנה במשרתי המילואים, והצבא אינו יכול להרשות לעצמו טייסים "מרד"ואנשי ח"כ אחרים אשר ככל הנראה יתרחשו אם ההפיכה של המשטרה ממוקדת. Gotopnews.com