פסק הדין של נציב המקרקעין במחוז תל אביב , שאושר על ידי הבעלים של בעל מרפי מוריי דירה סרב לחתום על הסכם לקידום טאמה 382 ברחובות פרידמן,צילסון ורילאף בתל אביב. סירובו לחתום על ההסכם עד כה, הפרויקט עיכב שנתיים והמפקח מתח ביקורת על התנגדות הסירוב והמניעים להתנגדותו. אלה 7 בניינים הכוללים 55 דירות לפרויקט TAMA 382.בעלי הדירות התקשרו עם חברת היזמות אשדר במאי 2018 וחתמו על הסכם להרוס מבנים קיימים והקמת 4 מבנים הכוללים חניון קרקע משותף ו -102 דירות. כל הדירות יתווספו 25 מ"ר.כולל ארוחת ערב כמו גם חניה מקורה, מרפסת שמש של 12 מ"ר ומחסן. בעל דירת הסירוב היה אחד הדיירים שהיו מעורבים מאוד בפרויקט, הוא קידם אותו ולווה אותו כחבר בנציג הבית המשותף, אך ביום בו התנאים התבגרו בחתימת ההסכם, הוא בחר בניגוד לשכניולא לחתום על ההסכם ולהתנגד לפרויקט. בהמשך, היזם דרש כתנאי להסרה וחתימה, סכום של 5.6 מיליון ש"ח לדירה של 48 מ"ר, שהם פחות מ -2% מהרכוש המשותף.פעולות למטרה חשובה וחיונית זו, העומדת בבסיס טאמה 38, ביקשה לאמץ את התמריצים בצד של תוכנית זו, בעמדתה על מריו עד שקיבל מלא בתועלת האישית שלו בלבד." כאמור, לאחר שיזם ובעלי הדירות ניסו לשכנע אותו להסיר את התנגדותו לפרויקט ללא הצלחה, הם פנו למפקח, ובמקביל שכן סירוב גייס והגיש הגנה שכללה התנגדויות מפני סוגים רבים ולא הקיפופחות מ -2,000 עמודים. המפקח התייחס לזה גם בפסק הדין וכתב, "הגנתו של הנאשם התאפיינה בהגשת בקשות רבות ותכופות, שמצאתי שמטרה אחת היא - להעמיס ולהתמודד עם התביעה." בין ההתנגדויות שהוצפו על ידי ההחזרה סירוב לדרישת עיריית תל אביב להקמת מקלט ציבורי בבעלותה, ויתור על זכות התביעה נגד העירייה במקרה של ירקון, בטענה על ניגוד אינטרסים מעורך דיןהמייצג את בעלי הדירות, חוסר ערבות מספקת, נוכחותם של קטעים פוגעים, דרישה לחתום על בעלי הדירות על כל מסמך לצורך קבלת היתר הבנייה ועוד ", הנאשם להין להגנת התנהלות של גורמים שונים המעורביםבפרויקט, כולל עורכי הדין של בית המשותף בבית המשותף, מפקח הבנייה מטעם בעלי הדירות וחבר הנציגים, שכולם טענו שהוא טען שהוא הונאה. בהחלטה, המפקח כתב על הסירוב ועל הסיבות שהוא הציג "מצאתי כי מטרתם היא מרוחקת. 38 בבית. בינתיים, בעל הנאשם של 54 דירות בשבע הבניינים של המרכיבים הביתיים המשותפים לשם כךתהליך חוקי. " עוד עולה כי הסירוב היה אפילו חלק ממשלחת הבית המשותפת ליוותה את כל שלבי הפרויקט, תיעד כל מסמך ופגישה וכאשר הגיע רגע האמת כאשר יש לחתום על ההסכם לסרב להועיל לזכויותיו ולהתעלם מזכויותיה שלהשכנים לקרקע והשתמשו בהם בתום לב וחוסר הגינות לחוסר ההגינות. משערים את תועלתו והנאתו האישית. Gotopnews.com