לאחר 14 שנים של פעילות רוויה, אירועי שיווק גרנדיוזיים ואלפי משקיעים שחלמו להשקיע סכומים קטנים יחסית עבור שותפות בפרויקטי נדל"ן הנושאים תשואה נאה - קרן ההגשמה על סף קריסה. "הציפייה למשאבים הכספיים של החברה תגיע למיצוי ליד החברה. אמנם הקרן המגשימה ידעה ימים יפים והחזירה לרבים ממשקיעים בה את השקעתם עם תשואות פנומנליות - כאלה שידליקו עוד יותר את מנגנון הגיוס - אבל אי אפשר לומר שההתרסקות הייתה בלתי צפויה. לא מעט פרויקטים שנתקעו , התעכב או הסתבך בשנים האחרונות, וגרר תביעות נגד מנהלי הקרן ושומרי הסף שלה בגין רשלנות, ניהול לקוי, ייצוגי מטעים והיעדר פיקוח. נספח שצורף לבקשה מעלה כי מספר התביעות שהוגשו נגד החברה עומד על 48 בעשרות פרויקטים שונים באנגליה ובארה"ב, בסכום מצטבר של 317 מיליון שקל. כמו כן, הקרן אושרה בתביעה שהגישו משקיעים כתובענה ייצוגית, המתנהלת בימים אלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בלב התביעה, טענות חריפות כי הקרן שיווקה רבים מהפרויקטים שלה ללא תשקיף ב. עבירה על החוק. עוד יש לזכור כי הקרן ובכירים נוהלו גם על ידי חקירה של ברית המועצות בחשד להטעיה, שנסגרה לבסוף באכיפה מנהלית והטלת קנס על הקרן וניהולה בסך של כ-1.9 מיליון ₪. אלף שקל. היא הייתה זקוקה גם להלוואות בעלות של 16.6 מיליון שקל. כזכור, בשנת 2019 נמכרה השליטה בקרן מגשימה על ידי אבי כץ וחנן שמש לאליהו קנפלר ואיש העסקים האמריקאי יוג'ין מנדלוביץ. כיום, כץ וסאן נותרו בעלי מניות מיעוט כשהשמש משמש כמנהל הקרן. בבקשה שהגישה הקרן נחשפות ההשקעות האדירות וההפסדים הכבדים וההפסדים הכבדים לאורך שנות פעילותה גייסה הפולפול משקיעים ל-245 פרויקטים ביותר מ-300 השקעות שונות בישראל, ארה"ב, אנגליה, קנדה. , גרמניה, הולנד ועוד. "מספר רב יותר של עסקאות השקעה בנדל"ן בחו"ל", כותבים בקרן. לכל פרויקט הוקמה שותפות מוגבלת ייעודית בארץ בה בוצע, כאשר הקרן היא השותף הכללי ונהנית מניהול, גיוס, ייזום והצלחה. ההון שהושקע על ידי עשרות אלפי משקיעים לאורך השנים עמד על מעל ש"ח. 3 מיליארד, והקרן מעריכה את שווי הפרויקטים הכולל ב-13.5 מיליארד שקל. ברגע זה, נמסר, הסתיימו כ-200 פרויקטים, כאשר התשואה הממוצעת למשקיע בפרויקטים שהושלמו היא 6.2% נטו לשנה - כאשר החישוב, לטענת הקרן, כולל גם השקעות שלא בוצעו. מוצלח ואיפה זה החזר חלקי של הון עצמי שהושקע או השקעה שבו כל ההון העצמי נמחק. לפי הקרן, כיום נותרו בחברה 36 השקעות פעילות שטרם הושלמו ומצפה להחזר מצטבר של יותר מ-180 מיליון שקל - ואלה הסכומים העיקריים שהיא בונה. מדובר ב-7 פרויקטים באנגליה, שהקרן צופה החזר של כ-25.5 מיליון ש"ח, 11 פרויקטים בארה"ב עם החזר מצטבר של 73 מיליון ש"ח, ו-13 פרויקטים בישראל, המתעלמים מהחזר של 75 מיליון ש"ח. יש לזכור כי מדובר בציפייה, וכן המציאות עלולה, כפי שקרה בעבר, לטפוח על פניה של הקרן. בנוסף, היא מציינת כי יש 24 השקעות פתוחות בפרויקטים שהסתיימו בפועל, אך שם היא לא מצפה להחזר. מצורף בקובץ המצורף מגלה כי מדובר בעיקר בפרויקטים בלונדון , עם הסיבות לכך פרויקטים הנמצאים בנכסים, באמצעות פרויקטים שלגביהם נאמר כי "שווי הנכס נמוך מההלוואה העיקרית" לאחרים שיש בגינם תביעת חוב מול החברה היזמית. מעניין גם לגלות בנספח אחר, קרן ההגשמה השקיעה ב-5 חברות שונות בתחום הלא נדל"ן. מדובר בהשקעות בחברות תיירות מרפא, מערכות תקשורת, פינטק , בחברה מושקעת בסטארטאפים ובחברה שמקימה חוות דגים תעשייתיות בנגב. עם זאת, הקרן סקפטית לגבי ההחזר, אם ההשקעה תתקבל בארבע ההשקעות, לאור עיכובים וקשיים שונים בפעילות התאגידית. רק עבור EZBOB מדובר בהחזר של כ-13.5 מיליון שקל, כאשר על השאר הוא מצביע על כך "קשה להעריך האם יש החזר עבור ההשקעה ב-4 החברות הנוספות". לא מעט נתונים נא לספר את הסיפור העגום החברה העסיקה בשיאה יותר מ-100 עובדים, עם 7 עובדים ו-3 נותני שירות בלבד. ככל הנראה, הדו"חות הכספיים של הקרן, כי בשנים האחרונות החברה מפסידה, ובסך הכל 16 מיליון שקל הראו הפסד בשלוש השנים האחרונות. Gotopnews.com