3 גלריית צפייה דגלי פלסטין באוניברסיטת תל אביב ועדת האוניברסיטאות פרסמה התנגדות נחרצת להצעת החוק על פי סטודנט של דגל פלסטין או לבטא מעשה טרור במוסד אקדמי לתקופה של לא פחות משלושים יום. קבע את הנהלת המוסדות למשטרה, שופטים ואפילו עבירות אחרות שיש להן דבר בינם לבין האקדמיה ", נמסר הוועדה. ח"כ לימור סון סון קינג "הסרת הסטודנטים מללמוד ופירוק של זוגות טרור" תובא ביום ראשון להצביע בוועדת השרים של המחוקק."מוחלט לניהול המוסדות", ציין סון הר קינג. הצעת החוק קובעת כי על חוק זכויות הסטודנטים אסור להביע מוסד אקדמי התומך במדינה או ארגון טרור נגד מדינת ישראל, להביע תמיכה בחוק טרור או ארגון טרוריסט וספינת דגל של מדינת אויב, ארגון טרור או רשות פלסטינית. 3 תצוגה ח"כ סאן מאונטיין קינג על פי ההצעה, סטודנט שעבר את ההוראות הושעה על ידי המוסד האקדמי לתקופה של לא פחות משלושים יום. סטודנט שחזר על העבירה יהיה רחוק לצמיתות והקדיש את זכאותו לקבל תואר אקדמי בישראל אוהכירו תואר במכללה מחו"ל במשך חמש שנים. הצעת החוק קובעת גם כי המוסדות האקדמיים ימנעו את המשך קיומו ופעילותו של תא סטודנטים שהעביר את ההוראות. המוסד האקדמי ישתייך באופן מיידי וקבוע וקבוע לארגון טרור או שהורשע בעבירת טרור. קינג ציין בהסבר על הצעת החוק כי "מוסדות אקדמיים הפכו להסתה גדולה במדינת ישראל בשנה האחרונה." היא הוסיפה כי "באוניברסיטאות תל אביב, בן גוריון והאוניברסיטה העברית, סטודנטים קיימו הפגנות מפורשות לאינתיפאדה ובמקרים מסוימים הם קוראים במפורש קריאות לטרוריסטים. ארגון הטרור במוסדות אקדמיים מומנו על ידי מדינת ישראל שהיאיום העצמאות הריבונית שלו. " "אנו הופכים אותנו לזרועות המשטרה הישראלית וה- GSS" לקראת הדיון בנושא הצעת החוק בוועדת השרים, ועדת המנהיגות באוניברסיטה הוצבה בפני המועצה להשכלה גבוהה ."ההצעה בוועדת השרים ליקב וקנסט." הוועדה לראשי האוניברסיטה אמרה עוד כי "הצעת החוק מבקשת להפוך מוסדות להשכלה גבוהה לזרועותיהם של ישראל ומשטרת ISA, לחייב אותם לעקוב אחר מאות אלפי סטודנטים שנמצאים בתחומם, ולחייב את המוסדות להטילעונשים על פעולות שנמצאות כעת תחת חסות חופש הביטוי -על פי פסיקות בית המשפט, הן הוראות בית המשפט והן משטרת ישראל הם הוראות. " המוסדות האקדמיים מציינים כי "אין להטיל את האקדמיה הישראלית על האקדמיה הישראלית לאכיפה. זה לא סתם תפקידה, היא גם לא יכולה ליישם את הפעולות הללו.- היא החלטה שתפגע קשה במוסדות להשכלה גבוהה, והןמעמדו של האקדמיה הישראלית בעולם. "זהו מהלך שיצדיק את כל הטיעונים של ארגוני BDS, יביא גל של חרמות אקדמיות למוסדות ישראלים בעולם כולו. הזכות לחינוך, הזכות לחופש הביטוי, הזכות לרכוש מקצוע וכיבוש וכןכמובן שהזכות ללמוד - היא גם חוק החוק ואפילו הפושעים המורשעים שמקורם נגזרם. מעולם לא היה תא פוליטי בקמפוס, יוזם או בניהול המוסד, זהו מהלך דרקוני ומסוכן מאוד. " 3 צפה במכתב של נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופ 'פוראט נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופ 'אריאל פורנו, ציין במכתב שכתב בנושא כי "הרשות הפלסטינית אינה מדינת אויב ואיננה ארגון טרור. ספינת הדגל שלה היא פעולה המורגשת תחת חסות חופש הביטוי.חלק גדול מהתלמידים שלנו, שיושלמו בצדק עם דיכוי כזה ולא יהססו להניף את דגל הרשות הפלסטינית. Gotopnews.com