השר קרי, אני רוצה לשאול אותך בכנות מאוד מה ההסבר שלך שבשבועות האחרונים המהדורה החדשה שלו הפכה לישראל השנייה או השלישית? "ובכן, להפך. אני מתכוון שהם יכולים לצאת לשוק הפרטי. "בכל צד לא תסתכל על זה, כנראה בחדשות ובגזרת הנוכחית, אתה רואה שאין לו מגוון, אין שום ייצוג של ציבור גדול, האולטרה -אורתודוקסי, הליכודניקים, לא -וונט, מצד המחנה הלאומי. ישראלי, אין זה שום קשר לשידור ציבורי. בחדשות ובשידור הציבורי הנוכחי אינו מייצר ערך מוסף. הוא אינו עומד בדרישות החוק כדי להביא למגוון דעות, כחוקדורש, חוק השידור הציבורי. וכל עוד הוא קיים, אני אהיה על זה. אני לא כמו שר התקשורת פרוויניטי , שלא התמודד עם תחום השידורים ורק נידון רק לרפורמותשל שרים קודמים אליו. אני מתכוון לפעול. " אז עבורך 'אמון בביצוע החוק' פירושו שלפחות שלוש פעמים התערבת או ניסית להתערב בתוכן התאגיד. אפילו בשידורי 33 בערבית, אפילו בהפיכה ובמחאה. "אני לא עורך מפוטר ואני לא מבטל שדרן או כתב, אבל אני כן פונה למועצת התאגיד שאני ויש לי את הסמכות להחליף חברים אם הם יעלו בתפקיד שלהם. חבר'ה, אתה כןלא תעשה את העבודה שלך. לא יכול להיות, וכאן 33ECHO הנרטיב הפלסטיני שאין לנו זכות להתקיים בארצנו. "אתה יודע, אני מקבל בירורים מהאזרחים הערבים שאומרים שזה נראה כמו ערוץ של הרשות הפלסטינית." אל תשכח שיש כאן שטחים כבושים ולעם ישראל אין זכות להתקיים במדינה הזו. "בוא, זה לא ערוץ ... כפי שכתבתי במכתב זר לעלות לשידורים מכאן 33, הוא יחשוב שמדובר בערוץ הממומן על ידי הרשות הפלסטינית, ולא על ידי מדינת ישראל. ואם החבריםשל מועצת התאגיד לא מצליחים להתמודד עם דרישות החוק, להביא מגוון דעות שישקפו את ערכי ומורשתו של מדינת ישראל, ואז יתפטר. " לתאגיד יש לא מעט כיפות, ועוד יותר נכון -ווינג. גם בחדשות. מה אתה באמת תספק לך? "אם יש, זה קצת ים שהתחיל לגלף בסלע רק אחרי שהתחלתי לדבר." האם אתה רומז למעבר של איילה חסון מהרשת 13 כאן 11? "איילה חסון היא עיתונאית נהדרת שלא חוששת מביקורת על המיליה השמאלית, אבל היא קצת נופלת והגיעה רק לאחר שנכנסתי לתפקיד והתחלתי לדבר על העובדה שהשידור הציבורי לא נותן ...". אתה נפגש עם גולן יוחץ התאגידי. "דיברנו באופן כללי ... שבוע וחצי אחרי שהתראיינתי במקומות מסוימים ואמרנו שבעיניי השידור הציבורי לא נותן ערך מוסף ובהחלט יש לי ביקורת חריפה מאוד על זה. זה כסף ציבורי ש -64 כספיםהם עדיין קוראים לזה הרפורמה לתיקון מערכת המשפט - הרפורמה המוחלשת הרשות השופטת. זה לא שידור ציבורי, זה שידור תעמולה, ממש כמו 12-13. " כלומר, מבחינתך, השידור הציבורי צריך להתיישר עם עמדת הממשלה. "אתה צריך לתת מגוון דעות. בכל פאנל צריך להיות אולטרה -אורתודוקסי ומותרות." אני מנסה להבין, חברי הפאנל צריכים להופיע במפתח מפלגה? "לא. צריך להיות תומכי קואליציה. החל שינוי מסוים בתאגיד, ואני מתכוון לדאוג למנות מועצה לתאגיד, למנות ועדת גילוי שתמונה למועצה לתאגיד כזה שתייצג מגוון." אגב דיברת על גיוון. הבטיחת 60 מיליון שנת 60 בתקציב המדינה לחדשות. לא מצאתי את החלק הזה. "נכון, אמרתי את זה. החוק דורש מגוון דעות, ושידור פרטי. אני לא חושב שצריך להיות איזון. ואני לא אומר את זה, שאל את הציבור." Gotopnews.com