1 צפה גלריית Simchat Rotman יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, ח"כ, סמשה רוטמן, יפתח במאבק נגד משרד התובע ביום ראשון הקרוב. מר רוטמן מאמין כי הציבור סובל מעינויים חמורים לגבי משך המשטרה, ובמיוחד ביחס להחלטה לאחר המלצותיו.פרקליט המדינה עמית איסמן זומן לישיבת הוועדה. לדברי רוטמן, זהו "פסק דין נורא" שנגרם לחשודים ומי שמקרים בהם נדרשים להיסגר.חיים ומפרנסים. רוטמן מקיים גם דיון בנושא המשטרה כי משרד התובע יצר איתה קשר בהגשת כתבי אישום בעבירות הסתה. זה לאור הצורך החוקי בממשלה לאשר את החקירות. על פי התיקון לחוק סדר הדין הפלילי, שיזם בשנת 2016 שר המשפטים איילס שיק, חקירות בעבירות פליליות על ידי המשטרה יוגבלו בזמן. לאחר מכן הוחלט כי "לא יוגש כתב אישום אם התקופות הקבועות יתקבלו.בהליכים ובהנחיות אך בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. "ההנחיה נועדה לתקצב את משך החקירה, תקופת הזמן עד להחלטה לחשוד לחוק, בדרך של חוק ההתיישנות בעבירות.עוד נקבע כי כתב אישום לא יוגש אם יתקבלו התקופות האמורים אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. החוק הצהיר כי שרי הצדק והביטחון הפנימי ידווחו אחת לשנתיים לוועדת החוקה של הכנסת על שיעור המקרים בהם משך החקירה והחוק התואמים לתקופות הרגילות של הנהלים ומספר המקריםבו נדרשה הסכמת היועץ. שלוש שנים לאחר מכן נקבעו נהלים ולוחות זמנים, כולל עבירות חוטאות, יש לקבל החלטה תוך שישה חודשים, בעוד בעבירות ובעבירת פשע שהעניקו עשר שנות מאסר, יש לקבל החלטה תוך 18 חודשים. עם זאת, זמנים אלה הם זמנים אלהלא הרמטי, ולפרקליט המחוז והמדינה יש את הסמכות להשאיר. Gotopnews.com