שלום רוטבן, בערך 25, נעלם, נעלם ב- 2.5.2021 - היה ממוקם השבוע בירדן. במשך יותר משנתיים ברציפות, הוא לא היה ידוע מה גורלו, והיה דאגה כבדה לחייו. רוטבאן נמצא ברחובופנו לבית החולים, שם הבחינו שזה ישראלי ויצר קשר עם משפחתו. הרמטכ"ל, יחד עם משפחתו ונציגי ישראל בירדן, החלו במסע לעבר שלום רוטבן, עד הפגישה המרגשת בירדן. הרמטכ"ל מייק בן יעקב אמר "אנו מניחים את מלאכי המנכ"ל ושאר הארגונים שעזרו בחיפושים, ובמיוחד צוות המשא ומתן וצוות ניהול מבצעים מיוחד במדינות יג זרות שהגיעו יחד עם משפחתו ועםקרן עם ישראל עם ישראל כדי להוביל את ההובלה להוביל את המבצע, ולווה שלום עד שחצה את הגבול לישראל ברגעים אלה. " "בירכנו את מה שחלקנו! רק במדינת ישראל יחידה אזרחית יכולה להגיע לנשיא המדינה בשעה 1.30 בבוקר כדי לעזור בהיעדרות לקויה. אני מאחל שהמנכ"ל יקבל סיוע כזה כדי לחלץ ולהציל יותר נעדרים עלשדה חסר במדינת ישראל. אני מאחל שמקרה זה יפעל מקרים חסרים רבים אחרים, והסמנכ"ל יקבל את הכלים וההכרה כדי להגיע לחסרים והצלה רבים אחרים. "שלישית". Gotopnews.com