ההמצאות המוצלחות ביותר של פרופסור דניאל יהיו תמיד מנגנון של ביטול עצמי מהימן. כך זה כאשר ההתפתחויות המדעיות שלך שוברות את גבולות הדמיון - ומתערב באופיין.עוסק בשמונה שנים במדע מדעי צעיר שמושך תאוצה - ביולוגיה סינתטית. כאשר היא יצירה מלאכותית של מנגנונים ביולוגיים שאינם קיימים בטבע, באמצעות הנדסת תאים חיים ושינוי הגנטיקה שלהם. Gotopnews.com