"נכנסנו לתקופה הנוכחית במצב מצוין, היינו חכמים ושיחקנו גם עבורנו. הוסיפו את הרבע הראשון. קליין הסביר כי התקופה הקודמת, שאופיינה בעלות מחירים ומכירות, הפכה גרת בגלל קפיצת הריבית "שיעור המינוף שלנו היה נמוך, ומאז ירד יותר, ושיעור המכירה שלנו בפרויקטים הוא אחוזים גבוהים, כךרובנו עומדים על זרימה חיובית וזה בא לידי ביטוי בשתי "הידית. הריבית השפיעה עלינו לגבות שההכנסה שהופקדה בחשבונות בנק הניבה לנו מיליוני שקלים שלא ציפינו כלל." לדבריו, אפריקה ישראל לקחה חלק במגמה הכללית של עצירת העסקאות לרכישת קרקעות לאור מחירים גבוהים, ואף כעת היא בוחנת בעיקר את רכישת פרויקטים של התחדשות עירונית לצד עסקאות שילוב. "העסקה האחרונה שלנו הייתה עםבסיס ריאליטי בשנת 2021 , ומאז המשכנו לבצע עסקאות שילוב וחידוש עירוני, אך לא הוצאנו כסף מהכיס מכיוון שהאדמה הייתה מופרזתבמחיר. באותה סיבה, גם לא התמודדנו עם המכרזים של רשות האדמות הישראלית בשלושת החודשים האחרונים, אך המצב השתנה, ובקרוב אנו מבצעים עסקאות בהן נבלה כסף. " מצד אחד, תוצאותיה של אפריקה ישראל מציינת את המשך הצמיחה, אך חברה בהיקפה חייבת גם לשמור על רצף של קרקעות זמינות ולקדם פרויקטים בכל השלבים, משלב תוכנית בניית עיר ועד שלב הבנייה ובמהלךזה. החברה הגיעה כעת למניה נמוכה של דירות למכירה בכל הפרויקטים, ולכן היא מתכוונת לפתוח פרויקטים נוספים השנה. "התקופה המטורפת שחווינו בשנת 2021 וחלק משנת 2022 סיימה את כל המלאים. המדינה בתל אביב. בהמשך השנה אנו צפויים לפתוח שיווק בפרויקט שלנו בנשר להקמת כ -2,000 דירות. האסטרטגיה שלנוהוא לצמוח באופן משמעותי בעתיד הקרוב, לבצע את הרכישות הטובות ביותר שיכולות להיות. אנו מגיעים לעסקות לכל הכיוונים והסוגים. " למרות התקופה הגרת, קליין מאמין שהירידה בהתחלת הבנייה לא תאפשר למחירים לרדת, ומאמינה שהקונים ימשיכו להגיע "אנו מבינים שכאשר האדם הוא המחירים.יציבות. לצד רוכשי ישראל אנו רואים משקיעים זרים הרבה יותר שמגיעים לרכוש דירות, שער שקל עשה את הקערה עליו. אלה בעיקר אנשים מצפון אמריקה, מכרנו להם דירות בתל אביב, ירושלים ונטניה." מגורי אפריקה סיימה את הרבעון הראשון עם פרויקטים ושיווק לפני ביצוע סך של 1,764 דירות, מתוכם 1,335 נמכרו תמורת 3.65 מיליארד ש"ח. המחיר הממוצע לדירה שנמכרה על ידי החברה היה כ -3.2 מיליון ש"ח, לעומת 2.5 מיליון ש"ח.ברבע המקביל. Gotopnews.com