הכנסות המאוחדות עלו ב -3% לשיא חדש של כ- 670.4 מיליון דולר. על השפעת הפרשי השער, ההכנסות גדלו בכ- 11.3% לכ- 724.1 מיליון דולר. הרווח התפעולי המאוחד עלה ב -2.3% וכן 60.8 מיליון דולר.הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות צנח בכ -3.4% ל -15.7 מיליון דולר או 1.01 דולר עבור מניה מדוללת מלאה., שמוודרוניקה ופתרונות איוש סינכרון.516.9 מיליון. Gotopnews.com