שני תחריטים פרהיסטוריים, שהתגלו בירדן ובסעודיה, מתארים את "עפיפוני המדבר" -גבר -גבר -ציד של עדרי חיות בר, כאשר מיקום המלכודות הללו נבחר לאחר שחשב על שבילי ההגירה העונתיים של בעלי החיים.העתיקים בבניינים אלה נמצאים בירדן ומתוארכים לתקופה לפני לפחות 9,000 שנה, כך שבניינים אלה אפילו מבוגרים יותר מהפירמידה הגדולה של גיזה. התגלית מספקת כמה תשובות לשאלות מורכבות של ייצוג ותפיסת מרחב, איתן קבוצות אנושיותהתמודדו עם ימי קדם. שני תחריטים פרהיסטוריים, שהתגלו בירדן ובסעודיה, מתארים את "עפיפוני המדבר" -גבר -גבר -ציד של עדרי חיות בר, כאשר מיקום המלכודות הללו נבחר לאחר שחשב על שבילי ההגירה העונתיים של בעלי החיים.העתיקים בבניינים אלה נמצאים בירדן ומתוארכים לתקופה לפני לפחות 9,000 שנה, כך שבניינים אלה אפילו מבוגרים יותר מהפירמידה הגדולה של גיזה. התגלית מספקת כמה תשובות לשאלות מורכבות של ייצוג ותפיסת מרחב, איתן קבוצות אנושיותהתמודדו עם ימי קדם. שני תחריטים פרהיסטוריים, שהתגלו בירדן ובסעודיה, מתארים את "עפיפוני המדבר" -גבר -גבר -ציד של עדרי חיות בר, כאשר מיקום המלכודות הללו נבחר לאחר שחשב על שבילי ההגירה העונתיים של בעלי החיים.העתיקים בבניינים אלה נמצאים בירדן ומתוארכים לתקופה לפני לפחות 9,000 שנה, כך שבניינים אלה אפילו מבוגרים יותר מהפירמידה הגדולה של גיזה. התגלית מספקת כמה תשובות לשאלות מורכבות של ייצוג ותפיסת מרחב, איתן קבוצות אנושיותהתמודדו עם ימי קדם. עפיפונים במדבר הם מבנים ארכיאולוגיים הבנויים מאבנים ושינויי גודל שלהם. הם בנויים משני קירות אבן נמוכים, שהם שתי זרועות ארוכות המתרכזים לתרכובת המוקפת בורות המגיעים עד 4 מטרים,עם הטטרו של אותו מתחם בסוף הזרועות שנע בין כמה מטרים למאה מטרים, שם בעלי היה מכוסה על ידי הציידים.כמו כן, עפיפוני המדבר ידועים כיום מכמה מיקומים עפיפון נגב, אראבה וחצי האי סיני, עפיפון מזרח ג'ורדן, ערב הסעודית ועפיפון המדבר הסורי. עפיפונים במדבר הם מבנים ארכיאולוגיים הבנויים מאבנים ושינויי גודל שלהם. הם בנויים משני קירות אבן נמוכים, שהם שתי זרועות ארוכות המתרכזים לתרכובת המוקפת בורות המגיעים עד 4 מטרים,עם הטטרו של אותו מתחם בסוף הזרועות שנע בין כמה מטרים למאה מטרים, שם בעלי היה מכוסה על ידי הציידים.כמו כן, עפיפוני המדבר ידועים כיום מכמה מיקומים עפיפון נגב, אראבה וחצי האי סיני, עפיפון מזרח ג'ורדן, ערב הסעודית ועפיפון המדבר הסורי. עפיפונים במדבר הם מבנים ארכיאולוגיים הבנויים מאבנים ושינויי גודל שלהם. הם בנויים משני קירות אבן נמוכים, שהם שתי זרועות ארוכות המתרכזים לתרכובת המוקפת בורות המגיעים עד 4 מטרים,עם הטטרו של אותו מתחם בסוף הזרועות שנע בין כמה מטרים למאה מטרים, שם בעלי היה מכוסה על ידי הציידים.כמו כן, עפיפוני המדבר ידועים כיום מכמה מיקומים עפיפון נגב, אראבה וחצי האי סיני, עפיפון מזרח ג'ורדן, ערב הסעודית ועפיפון המדבר הסורי. Gotopnews.com