חים כצמן, מייסד ומנכ"ל G City "אנו מציגים רבע נוסף של שיפור מתמשך בתוצאות התפעוליות שלנו, כולל עלייה של כ -11% במספר המבקרים, תפוסה גבוהה ועלייה משמעותית ב"הכיכר"מוכיח כי הנכסים שלנו חסינים מפני אינפלציה כאשר כמעט כל אחד מחויבים ברחבי העולם. זה צפוי להביא לירידה משמעותית במינוף החברה. עד ליום הדו"ח, הודענו למספר עסקאות למימוש שאינו -ליבהנכסים כמו גם לממן נכסים שאינם מנוכחים והתוכנית האסטרטגית לממש נכסים מתקדמים בהתאם ללוח הזמנים שהצגנו. לאחרונה הכרזנו על הרחבת תוכנית המכירה למוקד הנוסף של החברה. מכירת המקרה הרוסי היא פרשת מים, אהעבר שממצב את החברה במקומות אחרים מבחינת פרופיל הסיכון שלה, מקצר את מוט הבקרה, מעלה את רמת הוודאות ומעבה את הנזילות של החברה בכחצי מיליארד שקל. מהלך שגרם להפחתה של 518 מיליון ש"ח בגלל הרגולציה הרוסית עבורמכירת נכסים, הגורמת לגידול מינורי זמני במינוף. אנו ממשיכים במינוף וירידה בהוצאות החברה תוך המשך לשפר את התוצאות התפעוליות שלנו." Gotopnews.com