לוחמים מהצנחנים שקפצו במהלך מסלול להתגבר על חתך בית לחם, העידו כי הם נאלצים להסתפק בערכת "המשמר של האח" אחד לקבוצה גדולה של חיילים, וזה לא תמיד הועבר ביניהם במהלך פעילויות מבצעיות.הנורמה היא שלכל לוחם יהיו עורקים והתחבושת האישית בכיסו, בכל רגע נתון, כנראה ובוודאי כשמדובר בתקופה של פעילות מבצעית בשטח עוין. לוחמים מהצנחנים שקפצו במהלך מסלול להתגבר על חתך בית לחם, העידו כי הם נאלצים להסתפק בערכת "המשמר של האח" אחד לקבוצה גדולה של חיילים, וזה לא תמיד הועבר ביניהם במהלך פעילויות מבצעיות.הנורמה היא שלכל לוחם יהיו עורקים והתחבושת האישית בכיסו, בכל רגע נתון, כנראה ובוודאי כשמדובר בתקופה של פעילות מבצעית בשטח עוין. לוחמים מהצנחנים שקפצו במהלך מסלול להתגבר על חתך בית לחם, העידו כי הם נאלצים להסתפק בערכת "המשמר של האח" אחד לקבוצה גדולה של חיילים, וזה לא תמיד הועבר ביניהם במהלך פעילויות מבצעיות.הנורמה היא שלכל לוחם יהיו עורקים והתחבושת האישית בכיסו, בכל רגע נתון, כנראה ובוודאי כשמדובר בתקופה של פעילות מבצעית בשטח עוין. Gotopnews.com