ועידת הרצליה חזר לייצר כותרות, כאילו השנה היא 2004. שיטפון של הצהרות של בכירים בישראל באוניברסיטת רייכמן הצליח השבוע לעורר תקשורת בינלאומית מתרדמתה, רוח חדשה בסכנות הישנות בין ישראל לאירןוחיזבאללה, ואפילו נכנסו לדולר. אם כי ההודעות מישראל נועדו להתפתחויות מדאיגות במחנה המנוגד, ונועדו לבסס גרסה מחודשת כנגד הציר השיעי הרדיקלי באזור, ספק אם מערכת הביטחון או הפוליטיתברמה העריכה את מידות הסערה שיצאו, במיוחד כאשר ההצהרות נפלו ביום חלש יחסית, יום שלישי. Gotopnews.com