Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames COVID-19 is gestegen voor de periode van 9 tot 15 februari vergeleken met de voorgaande 7 dagen , 615 nieuwe patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 en 538 patiënten werden om een andere reden opgenomen, maar testte positief. Het aantal bezette bedden op de intensive care is verder afgenomen . Het laagste aantal sinds de zomer van 2020. Het totale aantal opgenomen bedden is toegenomen met 245, het aantal van het aantalBedden die op de intensive care zijn genomen, zijn daarentegen met 9 afgenomen. De mortaliteit van Covid-19 is verder gestegen. De 38 gemeld sterfgevallen vonden voornamelijk plaats in het ziekenhuis. Week 4 vertoonde geen statistisch significante overtolligheid.Een statistisch significant overmaat, voornamelijk bij vrouwen van 65 tot 84 jaar in Vlaanderen. Het aantal uitgevoerde tests is enigszins gestegen, met een gemiddelde van 5.704 tests per dag. De positiviteitsverhouding is ook verder gestegen . De in het afvalwater gedetecteerde virusbelasting blijft stijgen. Gotopnews.com