Om het verband tussen een coronavirusinfectie en hartproblemen beter te begrijpen, zochten onderzoekers van Amsterdam UMC naar een oorzaak. "We hebben een oorzaakEen moleculair mechanisme ontrafelen dat bijdraagt aan die hartproblemen, "zei fysioloog Reinier Boon. We zagen minder deze patiënten - vergeleken met controlegroep - minder molecuul H19 in bloedvatcellen het hart.En H19 is belangrijk voor juiste werking hartspier. "Bovendien ontdekten de onderzoekers dat een vermindering van H19-moleculen leidt tot meer IL-6, een inflammatoire substantie. Grote hoeveelheden IL-6 kunnen ontstekingen veroorzaken, en uiteindelijk zagen Boon en zijn collega's dat deze ontsteking ervoor zorgt dat de hartspiercellenwerk minder goed. Remmers Onlangs zullen COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen standaard IL-6-remmers ontvangen. Dit is het remmen6 kan ook bijdragen aan het verminderen van hartcomplicaties veroorzaakt door COVID-19, "zegt mede-hoofdonderzoeker Rio June." Deze ontdekking biedt wetenschappers de mogelijkheid om verder zoeken naar oplossingen om hartproblemen met een Covid-19-infect te verminderen of voorkomen ". De bevindingen zijn gepubliceerd in het Scientific Journal Circulation Research Gotopnews.com