Van de ongeveer 242.000 mensen met hartfalen in Nederland, heeft de helft van hen ook nierfunctieproblemen. Met een DekkerBeurs van 160.000 euro van de Hartsstichting, dokter-onderzoeker Iris Beldhuis zal onderzoeken of patiënten met hartfalen en nierproblemen kunnenbeter worden behandeld met medicatie voor hartfalen. In de afgelopen jaren zijn verschillende nieuwe middelen ontdekt tegen hartfalen, maar deze zijn niet getest op voorzichtigheid bij patiënten met een slechte nierfunctie naast hartfalen. Het is daarom nog steeds onbekend hoe effectief deze medicijnen zijn bij patiënten met nierproblemen.Beldhuis denkt dat dit jammer is en denkt dat deze mensen kunnen profiteren van hartgeneesmiddelen. Heerder onderzoek heeft aangetoond dat de medicijnen beter lijken te werken als ze een effect hebben op de nieren. Als nierfunctie een beetje afneemt als gevolg van de behandeling,kan betekenen dat behandeling succesvol is. In de komende 2 jaar zal Beldhuis onderzoeken welke hartpatiënten gevoeliger zijn voor de ontwikkeling van nierproblemen, of dit verschilt tussen verschillende vormen van hartfalen en tussen mannen en vrouwen. Aanvullen wil ze weten of de ontwikkeling de nierWerkproblemen na het starten van een behandeling betekent dat medicatie hartfalen succesvol is. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is dat meer mensen met hartfalen optimaal worden behandeld. Bron: Hart Foundation Gotopnews.com