Steeds meer woonzorgcentra zijn eigendom van privébedrijven, waardoor de zorg voor onze ouderen een commercieel product wordt. Twintig bezorgde bestuurders en artsen uit de zorg waarschuwen in een open brief voor de mogelijke gevolgen van deze trend. Vooral als er iets misgaat, zoals in het geval van Orpea, zijn ze niet te overzien. Hieronder kunt u de brief in zijn geheel lezen. Begin 2022 kwam de groep zwaar in opspraak door het boek De doodgravers van journalist Victor Castanet. Sindsdien zijn de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf in vrije val en blijft er een enorme schuldenberg achter. Orpea sluit tien rusthuizen, vrees voor nog eens 50: 'Bewoners mogen geen slachtoffer worden' In ons land kwam Orpea op 16 februari met een toekomstplan om de rusthuisgroep te redden. Daarvoor is 90 miljoen euro nodig. Waar dat geld vandaan komt, is nog niet duidelijk. Zeker is de sluiting van drie woonzorgcentra in Vlaanderen en zeven in Brussel. Commercieel: what's in a name? De Orpea-crisis heeft het debat over zorg als commercieel product weer actueel gemaakt. Blijven wij u ongebreideld laten profiteren van de zorg, met alle risico's van dien? Allereerst dient eraan herinnerd te worden dat er in Vlaanderen drie soorten zijn: openbare woonzorgcentra , social profit en commerciële spelers op markt. For profit of commerciële woonzorgcentra hebben een duidelijk winstprincipe voor ogen zoals dat in de bedrijfswereld geldt. Ze maken winst op hun activiteiten die ze uitkeren aan hun aandeelhouders in de vorm van dividenden. Door allerlei obscure vastgoedconstructies en financieel vernuft slagen ze erin om veel geld te verdienen en dat door te sluizen naar achterliggende structuren of gelieerde bedrijven. De resterende bewoners van het duurste verzorgingshuis Park Lane van het land zijn gedwongen te verhuizen De meeste commerciële woonzorgcentra maken deel uit van internationale groepen, die vaak beursgenoteerd zijn. Zij maken een steeds groter deel uit van het totale aanbod van woonzorgcentra in Vlaanderen. In 2013 bedroeg hun marktaandeel van het totaal aantal goedgekeurde woningen nog 18,5%, in 2020 was dit al 27%. Opgelet: er zijn ook woonzorgcentra met een vzw die deel uitmaken van een commerciële groepering. Ze behoren ook tot de sector "for profit". De commerciële woonzorgcentra weten de kosten door te rekenen aan de gebruiker. Uit de jaarlijkse dagprijsmeting van het Agentschap Zorg en Gezondheid van mei 2022 blijkt dat de gewogen gemiddelde dagprijs openbaar 60,6 bedroeg, in een social profit woonzorgcentrum 61,9 euro en commercieel 69,6 . Een bewoner in een commercieel woonzorgcentrum betaalt dus per maand ruim 250 euro meer dan in de andere typen. Ondanks hun hogere dagprijzen hebben de commerciële woonzorgcentra minder personeel in dienst. Bedrijfsmodel: winst voor mensen Commerciële woonzorgcentra zijn gebonden aan dure contracten met vastgoedinvesteerders van wie ze de gebouwen huren. Het commerciële businessmodel in de ouderenzorg loopt nu steeds meer tegen zijn grenzen aan. Bij zeker drie grote commerciële groepen stapelen de schulden zich op. Met een zeer precaire situatie, vooral bij Orpea. Jaren geleden investeerden vastgoedbedrijven fors in een sector die werd gezien als gans met de gouden eieren, dankzij gegarandeerde instroom van steeds meer ouderen in een snel vergrijzende samenleving. Covid en het aanhoudende en structurele personeelstekort gaven dit winstgevende model de doorslag. De vastgoedbeleggers willen dat hun kapitaal rendement blijft genereren en eisen hoge huurprijzen. Door steeds meer te besparen op personeel wordt de minimale kwaliteitslat nog verder verlaagd. De woonzorgcentra kunnen hun contracten niet meer nakomen en zitten zo in de wurggreep van hun aandeelhouders. Gevolgen voor bewoners en personeel? De mogelijke gevolgen voor mensen, voor bewoners en personeel zijn niet te overzien. Zij zijn de dupe als het mis gaat. En de belastingbetaler ook. Omdat de overheid geen andere keuze heeft dan te helpen. Net als bij de bankencrisis. Toen werd duidelijk wat er gebeurt als er te veel vertrouwen wordt gesteld in het zelfregulerend vermogen van marktprincipes. De torenhoge winsten vloeiden in de wonderjaren naar de investeerders. Maar toen zeepbel uiteenspatte, moest overheid, en dus belastingbetaler, voor verliezen opdraaien. Dat is in de zorg niet anders. Particuliere beleggers zijn niet bezig met mensen en zorg, maar met rendement. De winstlogica eist altijd haar rechten op. Ten koste van de meest kwetsbaren. Op papier bijna failliet, terwijl ze miljoenen verhuizen: hoe Vlaamse Orpea-rusthuizen de winsten van de omstreden groep meebetalen Gotopnews.com