Tech -ondernemer Elon Musk is ontevreden over de alliantie tussen Microsoft en Openai, het bedrijf achter de veel gediscuseerde chatbot chatgpt. Acordering to Hem, de nauwe band gaat tegen de originele open source filosofie van het project, die hij oprichtte. In het nieuws: Musk gaat op Twitter, waarvan hij de eigenaar is, dieper in de nieuwste ontwikkelingen rond Openai, het bedrijf over kunstmatige intelligentie die Chatgpt produceerde. De ergernis van de Cestichter: Gotopnews.com