De gemeente Malle gaat kasteel Westmalle kopen. Zoals aangekondigd stemden de meerderheidspartijen DBM en CD&V tegen, maar dankzij de steun van oppositiepartijen OostWest, Progressief Malle en Vlaams Belang kon N-VA, de partij van burgemeester Sanne Van Looy , goedkeuring krijgen . Hij beloofde de poorten open te zwaaien. Het agendapunt waarover gestemd moest worden was de aankoop van 100% van de aandelen van het Kasteel van Westmalle vzw door Stichting Kempens Landschap, conform de samenwerkingsovereenkomst tussen Kempens Landschap en de gemeente Malle. Op het moment van verkoop zullen de activa van de vennootschap bestaan ​​uit het kasteelgebouw, het domein en het ronde gebouw. Het boswachtershuis, de voorraadportefeuille en contanten zijn niet inbegrepen. De bijdrage van de gemeente Malle bedraagt ​​853.050 euro, partner Kempens Landschap draagt ​​2,5 miljoen euro bij en zoekt ook naar de beste subsidiekanalen om bij te dragen in de circa 4 miljoen euro aan herstelkosten. Schepen Dirk Gerinckx legde uit dat een lening over meerdere jaren wordt aangegaan. Volgens N-VA gaan de normaal geplande investeringen gewoon door. Coalitiepartners DBM en CD&V vrezen echter dat de dorpskernvernieuwing van Westmalle, die zij op 70 miljoen euro inschatten, in gevaar komt. De aankoop van het kasteel past niet in de visie van DBM. Ze willen prioriteit geven aan de geplande investeringen in onder meer nieuwe jeugdkamers, een nieuwe sporthal, een nieuwe bibliotheek, een nieuwe brandweerkazerne en een uitbreiding van het gemeentehuis in Westmalle. CD&V wil ook prioriteit geven aan de geplande investeringen voor jeugd, sport en cultuur. “We willen niet dat de belastingen omhoogschieten. Maar als de stemming wordt goedgekeurd, zullen we de beslissing steunen”, zegt schepen van financiën, gemeentelijk patrimonium en erfgoed Yannis Leirs . “Negeer het bewonersonderzoek niet” Burgemeester Sanne Van Looy vindt dat bedrag van 70 miljoen een forse overschatting en weet niet waar het vandaan komt. Ze vindt dat het bewonersonderzoek niet zomaar kan worden genegeerd. “De toekomst van Kasteel Westmalle leeft heel erg bij de mensen. 1.343 mensen brachten hun stem uit en meer dan driekwart zei ja. Dat signaal gaan we niet negeren. Ik begrijp dat er twijfels zijn vanwege de budgettaire impact, maar als er een lening wordt afgesloten voor de aankoop en restauratie over dertig jaar, dan is dat nog niet eens ongeveer één procent van de totale jaarlijkse gemeentebegroting. Er is dus echt geen reden om financiële paniek te zaaien, zeker niet op basis van cijfers die niet kloppen.” Wethouder Dirk Gerinckx mocht het domein al bezoeken en stond versteld. “Het park biedt talloze mogelijkheden als ontmoetingsplek voor lokale evenementen. Een zomerse picknick met optreden, een winterborrel met een hartverwarmend drankje, een groene tussenstop tijdens een fiets- of wandeltocht. Ik ben al gepolst door geïnteresseerde organisatoren en ondernemers. Misschien drinken we daar onze volgende nieuwjaarsborrel?" Voor milieuwethouder Wouter Patho is de aankoop van de kasteelgronden een investering in welzijn en geluk. “25% van ons grondgebied is bos. Het maakt ons tot de groene gemeente waar we trots op zijn. Maar we kunnen er niet altijd in." Patho wees erop dat deze aankoop generaties Mallenaren plezier zal brengen. ""Voor het voordeel en plezier van de mensen." Dat is het opschrift dat in 1872 boven de poort van Yellowstone National Park, het beroemde nationale park in de Verenigde Staten, werd geplaatst. De dorpskernen worden steeds drukker en dichter. Ook wij ondersteunen dit vanuit de visie op behoud van de open ruimte rondom de kernen. Daarom is het zo belangrijk om zo’n mooi parkdomein openbaar te maken voor de mensen.” Kasteel Westmalle in de winter. — Stanny Correwyn Patho vond de tijd dat die mooie parken en domeinen alleen voor de happy few toegankelijk waren, iets voor de tijd van de ridderlijkheid. “Wij hebben de aankoop van de luchthaven door het ANB gesteund en gaan er nu ook voor zorgen dat deze gedeeltelijk toegankelijk wordt. Ook gaan we het bos aan de Lange Dreef ontsluiten dat we samen met Stichting Kempens Landschap hebben aangekocht. Dit is nu de derde.” N-VA wees er ook op dat het niet alleen om het veiligstellen van het groen gaat, maar ook om de erfgoedwaarde. “Het behoud van erfgoed is ook een taak van de gemeente”, aldus Patho. “Het kasteel omvat honderden jaren Westmalse geschiedenis. De meeste bewoners kennen het alleen van de foto's, want de poort is altijd dicht.” Binnenkort gaan de poorten van het kasteeldomein open voor het publiek. — Stanny Correwyn Kris Mintjens van OostWest bleek de meest fervente pleitbezorger. Hij wees op de huurinkomsten die de gemeente kan genereren. “Zelfs een deel van het kasteel verhuren kan al 7.500 euro per maand opleveren. Laten we ook eens kritisch kijken welke panden de gemeente kan verkopen, panden waar burgers niets aan hebben, zoals het industrieterrein achter BMW, om er maar een paar te noemen.” Mintjens meent dat er in Malle al 25 jaar stilstaat. “Dat voel ik nu weer terug in de houding van DBM en CD&V. Met een geweldige partner als Kempens Landschap, die 2,5 miljoen euro investeert en de gemeente volledige gebruiksrechten geeft, is dit een once in a lifetime kans. Wees ambitieus als gemeente! Toon wat ondernemersgeest!" Toeristische troef Wim Vervloet zegt dat hij die ambitie en lef de voorbije 25 jaar ook gemist heeft. “We kunnen die stemming niet negeren. Toeristisch gezien is dit een kans voor de gemeente.” Tom Laurijssen stemde tegen. “Dat twee meerderheidspartijen met veel bestuurlijke ervaring, DBM en CD&V, zich zorgen maken, stemt me sceptisch. Die 25 jaar stagnatie wil ik nuanceren. Het verenigingsleven in Malle werd de voorbije 25 jaar steeds sterk ondersteund.” Ook hoopt Laurijssen dat er geen last zal zijn van hangjongeren of zwerfafval, zoals in Domein de Renesse. “Er zit zelfs graffiti op het ijshuis.” Alex Van Loon van Progressief Malle wees op de grote erfgoedwaarde en natuurwaarde van het kasteeldomein van Westmalle. Zijn fractie steunde de aankoop. “De jeugdkamers, het sportpark, de cultuurzaal en bibliotheek daar liggen onze speerpunten voor de dorpskernvernieuwing. Maar ze zullen geen 70 miljoen kosten. Misschien is dat juist het probleem dat het dorpscentrumvernieuwingsproject in Westmalle nu met allerlei extra's zo groot wordt gemaakt dat het niet meer te financieren is. Politiek is keuzes maken.” Er was opvallend meer publiek in de raadzaal dan bij een gemiddelde gemeenteraad met minder interessante agendapunten. Na de goedkeuring van de aankoop was er applaus. En zo zal het gebeuren dat de gemeente Malle niet één kasteeldomein, dat van de Renesse, maar ook dat van Westmalle, aan het gemeentelijk patrimonium toevoegt. Het kasteel van Westmalle is geen doorsnee kasteel of veredelde lusthof uit de negentiende eeuw, maar een echt historisch kasteel met een prachtige kapel. In 1449 werd het landgoed door Filips de Goede als hertog van Brabant verkocht aan Henri van der Moelen, raadsheer van Antwerpen. Het kent zijn gelijke niet in de directe omgeving, of misschien alleen het kasteel van 's-Gravenwezel en iets verder dat van Vorselaar. Maar de bewoners mogen nog steeds niet verder dan de poort en de laan omdat ze in particuliere handen zijn. Gotopnews.com