Het is de bedoeling dat de robots gezamenlijk reageren op de lichtinval. Dit moet gebeuren aan de hand van ingebouwde sensoren. Maar zonder man heeft de recordpoging geen kans. "De recordpoging kan alleen slagen als de VUB'ers de hulp krijgen van de bezoekers van het festival. Zij kunnen helpen de robots in elkaar te zetten, te programmeren en in te richten", zegt professor Roels. “Hiermee maken we ook duidelijk dat robotica een multidisciplinaire activiteit is, waarin technische, sociale, humane en medische wetenschappen samenkomen”, zegt VUB-onderzoeker Vanderborght. Doordat bezoekers zelf met de robots aan de slag kunnen, krijgen ze een beter beeld van wat de techniek nu eigenlijk inhoudt. "Zo willen we de angst voor robots wegnemen. Nerdland is een ideaal festival om dat op een ludieke manier te doen." Gotopnews.com